ستا صفت

0
29 views

د حمزه بابا حمديه کلام

په ګلونو کښې خندان دے ستا صفت

په بلبلـو کښې ګريان دے ستا صفت

د هجران سختۍ په ما کاندي اسانې

ځکه ګرانه په ما ګران دے ستا صفت

هر وېښتۀ مې ستا ثنا لره زبان کړو

خو تر اوسه  مې ارمان دے ستا صفت

آئينې ته مې نظـر دے حېرانېږم

څه صفا پکښې عيان دے ستا صفت

جميعت که د حمزه د خاطر وکړې

نۀ ده ښه چې پرېشان دے ستا صفت

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here